Read also:  City Info
Tsurugaokahachimangu
Tsurugaokahachimangu
Hasekannon
Hasekannon
Daibutsu
Daibutsu