Kinkakuji (Rokuonji), Kyoto

Read also: Northern Kyoto